Sekcja Minerałów Ilastych

Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

 

 

 

Przewodniczący:

Dr Tadeusz Szydłak (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

 

Vice-Przewodniczący:

Dr Czesław August (Uniwersytet Wrocławski)

 

 

Sekcja Minerałów Ilastych powstała 22 marca 1973 w Krakowie. Pierwszym przewodniczącym Sekcji przez wiele lat był prof. Leszek Stoch, a następnie prof. Edeltrauda Helios-Rybicka. Od roku 1999 przewodniczący Sekcji jest wybierany na dwuletnią kadencję. W tym okresie pracami Sekcji kierowali kolejno: prof. Jan Środoń, prof. Krzysztof Bahranowski, dr Czesław August, dr Katarzyna Górniak, ponownie prof. Jan Środoń, dr hab. Paweł Bylina, dr Tadeusz Szydłak, dr hab. Michał Skiba. Aktualnie funkcję tę po raz drugi sprawuje dr Czesław August. Na początku 2018 roku Sekcja liczyła 44 członków. Zgodnie z kilkuletnią tradycją członkowie Sekcji spotykają się każdego roku w listopadzie na jednodniowych sympozjach naukowych.

W ciągu 45 lat swej działalności Sekcja zorganizowała 23 sympozja naukowe oraz 4 konferencje krajowe: w Bolesławcu (1977), Krakowie (1983), Warszawie (1988) i Trzebieszowicach (1993). W roku 1999 członkowie Sekcji zorganizowali Europejską Konferencję Ilastą (European Clay Conference - EUROCLAY) w Krakowie, natomiast w roku 2008 – 4th Mid-European Clay Conference (MECC’08) w Zakopanem.

Od roku 1998 Sekcja Minerałów Ilastych PTMin., jako Polska Grupa Ilasta (Polish Clay Group) jest członkiem Association Internationale Pour L’Etude des Argiles (AIPEA). W roku 2000 Sekcja ufundowała nagrodę (Polish Clay Group Award) dla młodych pracowników nauki przeznaczoną na dofinansowanie ich udziału w Europejskich Konferencjach Ilastych (EUROCLAY). Kolejna nagroda zostanie przekazana na najbliższej konferencji EUROCLAY, która odbędzie się w roku 2019 w Paryżu (Francja).

W roku 1999 zapadła decyzja o organizowaniu – wraz z grupami ilastymi Słowacji, Węgier i Chorwacji – Środkowoeuropejskich Konferencji Ilastych (Mid-European Clay Conference – MECC). W następnych latach do grona organizatorów dołączyły Niemieckojęzyczna Grupa Ilasta (DTTG) oraz Czeska Grupa Ilasta. Do tej pory odbyło się dziewięć Konferencji MECC: w roku 2001 w Starej Lesnej (Słowacja), w 2004 w Miskolcu (Węgry), w 2006 w Opatiji (Chorwacja), w 2008 w Zakopanem (Polska), w 2010 w Budapeszcie (Węgry), w 2012 w Dreźnie (Niemcy), w 2014 w Pruhonicach (Czechy) i w 2016 w Koszycach (Słowacja). Dziewiąta konferencja MECC odbyła się we wrześniu 2018 r. w Zagrzebiu (Chorwacja). Organizatorem dziesiątej, jubileuszowej konferencji MECC w roku 2020 będzie Polska Grupa Ilasta. Konferencja ta odbędzie się w dniach 13-17 września 2020 w Kliczkowie k/Bolesławca.

GALERIA

XVI Sympozjum w Sobótce – 16-17.06.2005

XVII Sympozjum w Krakowie – 19-20.05.2006

XVIII Sympozjum w Krakowie – 25-26.05.2007

4th Mid-European Clay Conference, Zakopane – 22-27.09.2008

XIX Sympozjum w Krakowie – 18-19.09.2009

XX Sympozjum w Warszawie – 17-18.09.2010