Sekcja Minerałów Ilastych PTMin.

(Polish Clay Group)

Session in Kraków

19-20.05.2006

 


Powrót do: Skcje i Oddziały PTMin