Sekcja Minerałów Ilastych PTMin.

(Polish Clay Group)

Session in Warsaw – Ceramic Workshop in Łoś

17-18.09.2010

 

 


Powrót do: Skcje i Oddziały PTMin